संकेतस्थळ अनावरण सोहळा- 5 मे 2018

माय राजापूरच्या www.myrajapur.in या संकेतस्थळाचा अनावरण सोहळा राजापूर हायस्कुलच्या कलामंदिर सभागृहात पार पडला या कार्यक्रमाची माध्यमांनी घेतलेली दखल.

image

image

image

image